ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Noroco Design Lakberendezési, Tervező, Kivitelező és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 8200 Veszprém, Csillag u. 13.;  cégjegyzékszám: 19-09-517533; adószáma: 25090369-2-19; pénzforgalmi száma: Budapest Bank, 10104820-53607500-01004005;  elérhetőségek (info@noroco.hu); képviseli:  Maczkó-Dörnyei Nóra ügyvezető; a továbbiakban: Szolgáltató) és a Noroco Design Kft. által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Partner) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).

 

1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.noroco.hu  weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus piactéren keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre.

A Noroco Design Webáruházban (Webáruház) történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”) szabályozza, azzal, hogy a jelen ÁSZF-el az Ektv. 5.§ (2) és a 6.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerinti tájékoztatást megadta a Szolgáltató.

1.2. A Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

1.3. A Webáruház szolgáltatásait valamennyi magánszemély, jogi személy jogosult igénybe venni, amennyiben a Weboldalon érvényesen és sikeresen regisztrálja magát, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

1.4. A Felek közötti szerződés a megrendelő adatlap valamennyi kötelezően kitöltendő mezőjének kitöltését és a beírt adatok ellenőrzését és esetlegesen szükséges javítását követően, a Kosár tartalmának megrendelése ikonra kattintás megerősítésével jön létre. A Felek között ily módon magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és azt a hatályos jogszabályi előírások által előírt időtartamig őrzi. A szerződések tartalmáról a Szolgáltató a Partner írásbeli kérésére tájékoztatást nyújt.

1.5. Ügyfélszolgálat:

Noroco Design Kft.

Ügyfélszolgálati iroda helye: 8200 Veszprém, Csillag u. 13.

Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: hétfőtől - péntekig: 08.00-16.00 óráig

Telefon: +36 (30) 572-3578 v.  +36 (30) 470-3667 (hétfőtől - péntekig 08-16 óráig)

Webáruház: www.noroco.hu

Weboldal - blog: www.norocodesign.com 

E-mail: info@noroco.hu  

 

2. Regisztráció

2.1. A Főoldalon található Regisztráció menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra.

2.2. A Szolgáltatót a Partner által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Partner a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

 

3. Megrendelés

3.1. A vásárolt áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról, illetve a termékhez mellékelt használati utasításból lehet részletesen megismerni. Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére. Az általunk forgalmazott termék – ahol ezt a jogszabályok előírják – használati utasítását az áruhoz mellékeljük. Ha véletlenül nem kapná kézhez az áruval együtt a kötelező használati utasítást, azt azonnal – mielőtt az árut használatba veszi – jelezze vevőszolgálatunknál, pótoljuk. Amennyiben a Webáruházunkban található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a portálon közölteknél több információra van szüksége, kérjük forduljon bizalommal ügyfélszolgálatunkhoz. Vevőszolgálatunk adatait az előző pontban találja.

3.2. A termék mellett a bruttó vételár kerül feltüntetésre. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét. Ár akció esetény a termékek mellett az aktuális engedménnyel csökkentett bruttó ár jelenik meg. Az engedmény kialakítása és megadása a Szolgáltató kizárólagos joga. Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani engedmény rendszerét.

3.3. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Partner elállhat vásárlási szándékától.

3.4. A megrendelést a Szolgáltató csak regisztrált Partnertől és csak akkor fogadja el, ha a Partner a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. A Szolgáltatót a Partner által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3.5. A Partner a megrendelés feladásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

3.6. Szolgáltató a Partner vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles a Partner részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Partner részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve a Partner vásárlási kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

3.7. A rendelés visszaigazoló e-mailben visszaigazolt időpontok tájékoztató jellegűek, esetenként attól eltérő beérkezési időpont is lehetséges attól függően, hogy a megrendelt termék raktáron van-e, vagy azt esetleg külön be kell szereznie a Szolgáltatónak. Ha a visszaigazolásban szereplő szállítási határidő nem bútor kategóriába tartozó termék esetén a 15 napot, míg bútor kategóriába tartozó termékek esetén a 10 hetet meghaladja, abban az esetben a Partner elállhat a Szerződéstől. A Partner abban az esetben is elállhat a Szerződéstől, ha a Szolgáltató a visszaigazolásban szereplő időponthoz képest 15 napot meghaladó késedelembe esik a szállítással. Vis major, mint például háborús események, természeti katasztrófa, sztrájk, üzemzavar, hatósági intézkedések, foglalás, vágányzár, beszállítók okozta termeléskiesés bekövetkezése esetén a Szolgáltató mentesül a szállítási kötelezettség és a szerződés szerinti szállítási határidő betartása alól. Ilyen esetben Szállító minden lehetőt elkövet, hogy a szállítást a lehető legrövidebb időn belül folytassa.

3.8. A rendelt termékek ügyfélszolgálatunkon való átvételét munkanapokon 16 óráig biztosítjuk.

 

4. Szállítási és fizetési feltételek

4.1. A Weboldalon kiválasztott és megrendelt terméket a Szolgáltató a Partnernek e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő időpontban szállítja ki a Partner által a megrendelés során jelzett szállítási címre (lásd 3.4 pont). A megrendelt terméket a Partner előzetes jelzés alapján - személyesen is átveheti a Szolgáltató telephelyén (8200 Veszprém, Budapest út 16.). Amennyiben a megrendelt árut Szolgáltató szállítja ki Partner részére, az esetben a kárveszélyviselés Partner általa meghatározott átadási helyen az áru átadásával száll át Partnerre. Az áru rakodása mindenkor annak a félnek a veszélyére történik, aki, vagy akinek a megbízásából a fuvarozó az áru rakodását végzi. Amennyiben az árut Partner szállítja, az esetben a kárveszély az árunak a Partner fuvareszközére történő felrakásával száll át, amennyiben a felrakást a Szolgáltató végzi. Abban az esetben, ha Partner, vagy annak megbízottja rakja fel az árut a fuvareszközre, akkor a kárveszély az áru a Partnernek történő átadásával száll át, Szolgáltató telephelyén.

4.2. A Partner köteles az áru átvételére a megrendelés visszaigazolásában jelzett vagy a Szolgáltató Ügyfélszolgálatával egyeztetett időben. Amennyiben Partner az általa megrendelt áru(ka)t nem veszi át a szállítás időpontjában, az esetben Szolgáltató jogosult a megrendelt árut harmadik személy számára értékesíteni.

4.3. A Weboldalon megrendelt árukat a Szolgáltató a Partnernek az e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő helyszínen teljesíti.

4.4. Partnernek lehetősége van a megrendelt áru vételárát a rendelés lezárását követően bankkártyával, vagy előre utalással kiegyenlíteni, de választhatja az utánvéttel történő fizetési lehetőséget is. Bútor vásárlása esetén, illetve termékkörtől függetlenül bruttó 100.000,- Ft összértékű áru rendelése esetén partner minimum 50% előleg megfizetésére köteles a rendelés visszaigazolással együtt Szolgáltató által küldött előlegbekérő alapján az előlegbekérő megküldését követő 8 napon belül.  Szolgáltató lehetőséget biztosít a Partner számára, hogy pénzügyi osztályával egyeztetést folytasson az 1.5. pontban írt elérhetőségeken. A Partnert terhelő fizetési kötelezettségekbe csak a Szolgáltató által elismert, vagy jogerős bírósági határozatban megállapított követelés számítható be.

4.5. A Szolgáltató a nem bútor kategóriába tartozó, készleten tartott termékeinek szállítását átlagosan 5-7 munkanapos, készleten nem tartott termékeinek szállítását átlagosan 8-10 munkanapos határidővel vállalja, míg a bútorok szállítását 6-8 hetes határidővel végzi, munkanapokon 8 és 16 óra között szállítmányozó cég igénybevételével. A meghatározott időpontra, órára történő kiszállítást nem áll módunkban vállalni. A szállítási várható időpontját a megrendelés visszaigazolásában közli Szolgáltató. Előlegfizetés, illetve előre utalással történő fizetés választása esetén a szállítási határidő az előleg, illetve a vételár beérkezésétől számít.

  • A házhozszállítás díja bruttó 20 kg tömeg, és 20.000,- Ft értékhatár alatt 1.290,- Ft.
  • Az 20.001,- Ft-ot meghaladó összegű, 20 kg alatti megredeléseket DÍJMENTESEN házhozszállítjuk.
  • 20 kg feletti megrendelések esetén az átlagos szállítási ktg. 12.500, Ft.

Amennyiben a rendelt áru tömege meghaladja a 20 kg-ot, függetlenül az áru értékétől, úgy Szolgáltató a szállítási díjat egyedileg is meghatározhatja, és ezt a rendelés visszaigazolásban közli Ügyféllel. Bútor megrendelés esetén, egyes bútorok (sarokszekrény, kombi ágy, állószekrény) méretéből adódóan a csomagolás extra méretű vagy több darab is lehet, ami módosíthatja a fenti kiszállítási díjat. Ezek kiszállítását külön kell kezelni, melyhez Szolgáltató és Partner és előzetes megállapodása szükséges a szállítási díj vonatkozásában. 

Amennyiben a megrendelés bruttó 20.000,- (húszezer) forint értékhatár fölött van, de a szállítmány értéke nem éri el ezt az összeget abból adódóan, hogy valamely megrendelt tétel nincs raktáron, a rendelés visszaigazolásban tájékoztatja erről a Partnert, aki eldöntheti, hogy szállítási díj ellenében kéri-e a termék szállítását, vagy hosszabb határidővel, de ingyenes szállítással kéri a rendelt árukat, megvárva a raktárból átmenetileg hiányzó termékek megérkezését.

4.6. A Partner termékmegrendelés esetén köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően mennyiségi és csomagolási hiányosságokra vonatkozó reklamációt a Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni. Sérülésmentes, bontatlan, eredeti szállítmánynak csak az minősül, ami a Szolgáltató által alkalmazott biztonsági szalaggal van ellátva. Amennyiben a Partner bármi sérülést, eltérést tapasztalna, a szállítmányozó az Ügyfél kérésére köteles tételesen átadni az árut és a helyszínen jegyzőkönyvet felvenni. Az így keletkezett károkért a szállítmányozót terheli a felelősség.

4.7. Szolgáltató a tőle rendelt árut 14 napon belül visszaveszi Partnertől, amennyiben az sérülésmentes állapotban van.

 

5. Garancia, szavatosság

5.1. A jótállásra és a szavatosságra a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben és az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) számú Kormányrendeletben foglalt mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók, azonban erre vonatkozó kifejezett írásbeli kötelezettségvállalás hiányában Szolgáltató nem szavatolja, hogy az áru bármely, a Partner által elérni kívánt speciális célra alkalmas. A Szolgáltatónak jogában áll a vásárolt termékkel kapcsolatos jelzett hibát felülvizsgáltatni a gyártóval. Abban az esetben, ha a hiba a nem rendeltetésszerű használatra vezethető vissza, a javítási költség a Partnert terheli. Nem terjed ki garanciális kötelezettségünk azokra az esetekre, ha a terméket arra illetéktelenek szétszerelték, burkolatát megbontották vagy felnyitották, szerkezeti felépítését megváltoztatták, továbbá azon meghibásodásokra, amelyek:
- helytelen összeszerelésből,
- a nem rendeltetésszerű használatból,
- rongálásból
keletkeztek.

 

6. Egyebek

6.1. A Noroco Design Webáruház Apache, PHP, MySQL alapokon működő információs rendszer, biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldalon való vásárlás feltételezi a Partner részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

6.2. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Partnert terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

6.3. A Szolgáltató a Partnerek által bármilyen úton rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Szolgáltató a Partnerek adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el. A Szolgáltató a Partnerek adatainak kezelésekor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el.

6.4. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan, külön értesítési kötelezettség nélkül módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A már leadott megrendelésekre a leadáskori ÁSZF irányadó.

6.5. A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő Felek a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Bíróság illetékességét kötik ki.

6.6. Ezen általános szállítási feltételek magyarul készültek. A fentiekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a mindenkor hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

 

7. Szerzői jogok

A www.noroco.hu tájékoztatja Önt, hogy weboldalainak böngészése az alábbi feltételek elfogadását is jelenti:

7.1. A www.noroco.hu weboldala, illetve azok tartalma, részletei szerzői jogvédelem alá esnek. Az ehhez fűződő jogok gyakorlására kizárólag az oldal tulajdonosa jogosult.

7.2. A www.noroco.hu tulajdonosa előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a weboldalak tartalmának egészét vagy részeit bármilyen formában felhasználni, reprodukálni, átruházni, terjeszteni, átdolgozni, vagy tárolni.

7.3. Az oldalon található képek, adatok akár részleteiben történő felhasználása az oldal tulajdonosának engedélye nélkül szigorúan tilos.

7.4. A weboldal tartalma csak abban az esetben használható fel, ha ahhoz a tulajdonos írásbeli hozzájárulását adta. Ilyen esetekben a tulajdonos neve (Noroco Design Kft.) és a forrás (www.noroco.hu) kötelezően megjelenítendő, és csak a tulajdonos által engedélyezett tartalom-részlet használható fel, kizárólag az írásbeli hozzájárulásban meghatározott feltételekkel, az így meghatározott módon, formában és terjedelemben.

 

8. Adatok kezelése

8.1. A regisztráció mindenki számára önkéntesen történik!

8.2. A regisztrációkor kapott személyes adatokat bizalmasan, a jogszabályoknak megfelelően kizárólag üzleti célhoz kötötten kezeljük, harmadik személynek semmilyen körülmények között nem adjuk át.

8.5. Adatkezelési nyilvántartási számunk: NAIH-88842. A regisztráló által önként megadott adatokat számítástechnikai eszközeinken és szoftvereinket tároljuk, azokról (kizárólag a műszaki szükségszerűség miatt esetenként) biztonsági másolatokat képezünk és tárolunk.

8.6.Az Adatkezelési tájákoztató letölthető az alábbi linken: